Home>The Association>Structure
国别友协

China-Japan Friendship Association

打印字号:

China-Japan Friendship Association was established on October 4th, 1963 at the former Chinese Premier Zhou Enlai’s initiative. In order to adapt to the development and demand of people-to-people exchange between China and Japan, it is initiated and formed by 19 national people’s organizations including All-China Federation of Trade Unions, All-China Youth Federation, All-China Women’s Federation, The Chinese People’s Committee for World Peace, Afro-Asian Solidarity Committee, The Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries, China Federation of Literary and Art Circles, Chinese Writers Association, All-China Journalists’ Association, China Council for the Promotion of International Trade, All-China Sports Federation, Red Cross Society of China, The Chinese People’s Institute of Foreign Affairs, China Institution of Political and Legal Affairs, China Association for Science and Technology, All-China Students Federation, The Buddhist Association of China. Guo Moruo was the first honorary president; Liao Chengzhi was the president. Then, Wang Zhen served as the honorary president; Xia Yan, Sun Pinghua, Songjian served as the president successively. The present president is Tang jiaxuan; the honorary president is Song Jian.

 The aims of China-Japan Friendship Association are enhancing friendship between the Chinese and Japanese people, promoting the communication of two countries in fields of economy, politics, culture, sports, science and technology, developing the good relations of neighborhood of two countries, fulfilling the wish of the peoples living in friendship from generation to generation, safeguarding Asian and world peace.
 
 After its establishment, with the support from the Chinese government, all sectors of society and the Japanese friends, China-Japan Friendship Association has set up contacts and has made wide range of exchanges with the Japanese political parties, organizations, local authorities and personages from all circles. These activities made positive contributions for realizing the normalization of China-Japan diplomatic ties, concluding the Sino-Japan Treaty on Peace and Friendship, carrying out the exchange of personnel and promoting the long-term, steady development of relations between two countries.
 
The website of China-Japan Friendship Association http://www.zryx.org.cn

Main leaders:
President:   Tang Jiaxuan
Honorary:   President Song Jian
Executive Vice President:   Jing Dunquan
Secretary General:  Guan Litong
Vice Secretary General:  Zhu Dan, Cheng Haibo, Wang Zhanqi

Committee Members:
Ding Min, Yu Ping, Yu Qiang, Yu Zaiqing, Yu Hailong, Ma Yunfei, Ma Tinghuai, Jing Dunquan, Wen Chi, Wen Desheng, Wang Jun, Wang Hua, Wang Yin, Wang Qi, Wang Meng, Wang Yuntao, Wang Zhanqi, Wang Zhongyi, Wangqingying, Wang Chengxi, Wang Zhile, Wang Zhibao, Wang Xiuyun, Wang Yusheng, Wang Xiaoxian, Wang Taiping, Wang Xiaolin, Deng Youmei, Deng Pufang, Deng Xiaofeng, Deng Qing, Shen Guang, Bai Liwen, Bai Yansong, Shi Yu, Guan Yong, Guan Litong, Liu Qiong, Liu Peng, Liu Zijing, Liu Shuisheng, Liu Changyu, Liu Jiangyong, Liu Minghui, Liu Shusheng, Liu Zhigang, Liu Deyou, Lv Yuan, Lv Shiguang, Lv Kejian, Sun Dongmin, Sun Baoyin, An Lige, Qu Delin, Zhu Dan, Zhu Fulai, Ji Chaoqin, Xu Jinping, Yan Jiangfeng, He Fang, Yu Xiaoling, Wu Jiang, Wu Gang, Wu Congyong, Wu Yingjian, Wu Xuewen, Wu Yanze, Wu Ruijun, Song Jian, Song Huaping, Zhang Yan, Zhang Lin, Zhang Jing, Zhang Biao, Zhang Ziyang, Zhang Yunfang, Zhang Wendong, Zhang Zhongwen, Zhang Weiling, Zhang Heping, Zhang Zhenggang, Zhang Aiping, Zhang Xiaofang, Zhang Saina, Li Guang, Li Jun, Li Ji, Li Mu, Li Hai, Li Wenrui, Li Xiuting, Li Tiemin, Li Furong, Li Shaoying, Yang Zhenya, Wang Xiaoshu, Shen Qiang, Shen Peng, Su Juxiang, Qiu Ming, Qiu Huasheng, Zou Xiaoqiao, Lu Zhongwei, Chen Yan, Chen Dazhang, Chen Yongchang, Chen Haosu, Chen Yulu, Chen Esheng, Zhou Zhiqiang, Zhou Qifeng, Zhou Guozhen, Zhou Xiaoye, Meng Xiangsheng, Lin Xiu, Lin Liyun, Lin Zuoping, Lin Guoben, Lin Jiabin, Luo Qin, Zheng Minqin, Zheng Minzhi, Zhu Shouchen, Hu Xiaoli, Hu Xinxin, Rong Ying, Zhao Hong, Zhao Wei, Zhao Erli, Zhao Xuewei, Niu Yingli, Ni Jian, Tang Jiaxuan, Xia Yonghong, Xia Yingqi, Xu Yinsheng, Xu Yaoting, Ying Lianyu, Nie Weiping, Yuan Mindao, Jia Huixuan, Guo Ning, Guo Pingying, Qian Linyang, Tie Ning, Gao Xiang, Gao Haikuan, Cui Liru, Cui Xiliang, Hu Jianhuai, Cao Weizhou, Cao Pengcheng, Zhang Jinlai, Fu Tianzhu, Huang Xingyuan, Fu Ying, Peng Yong, Cheng Jianlin, Cheng Haibo, Shu Yi, Dong Baohua, Jiang Lifeng, Han Bingpei, Jin Shangyi, Liao Hui, Pu Cunxin, Zhang Xiaoping, Zhang Zhenxing

 

Organizational Structure
Department of Political Exchange
in charge of work of exchange with the Japanese political parties, relevant organizations, members of congress and politicians

Department of Economic Exchange of Chinese and Japanese cities’
in charge of promoting the exchangecoordination between the Chinese and Japanese local authorities, conducting the work of establishing friendship-city and friendship-province relations, carrying out the economic exchanges

Department of Friendly Exchange
in charge of work of friendship of interaction and exchange with the Japanese friendly organizations and personages

 

Contact Us
Address: No.1, Taijichang Avenue, Dongcheng District, Beijing, China
Post Code: 100740
Tel. 0086-010-65283959
Fax. 0086-010-65121436
E-mail:office@zryx.org.cn

 

 

 

 


 

 

Previous Article: China-Laos Friendship Associa... Next Article:The Chinese-Thai Friendship As...
Contact Us Videos Archives Honors Publications
Copyright © Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries, the P.R.C.
Address: No.1 Taijichang Street, Doncheng District, Beijing 100740 Tel:8610-65122474